Adatvédelmi nyilatkozat

Adatvédelmi nyilatkozat

Cégünk tevékenysége során fontosnak tartja az adatok védelmét. 

A megrendelő által megadott személyes és különleges adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelve kezeljük, gondoskodunk azok biztonságáról.  

A weboldalon történő regisztrálással, vásárlással, vagy árajánlat kéréssel a Vevő hozzájárul a megadott személyes adatok kezeléséhez és elfogadja az adatgyűjtés és a személyes adatok kezelésére vonatkozó jelen nyilatkozatban foglaltakat.

Adatvédelmi nyilatkozatunk az alábbiakat tartalmazza a hatályos jogszabályoknak megfelelően:

 • Adatkezelő megnevezése 
 • Kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja 
 • Adatkezelés jogalapja 
 • Adatkezelés módja, helye, időtartama 
 • Adatfeldolgozó, adattovábbítás 
 • Az Ön jogai, jogorvoslati lehetőségek   

Adatkezelő adatai, elérhetőségei:

Tóth Balázs e.v.
1161 Budapest, Tavirózsa tér 5.
Adószám: 56704817-1-42

Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: info@climitech.hu    

Kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja 

A honlapon keresztül árajánlat kéréshez az alábbi adatokat kérjük megadni:

 • név
 • email cím
 • telefonszám.

Az adatokat az Adatkezelő felhasználhatja statisztikai célokra, saját riportok készítésére. Az adatok ilyen célú felhasználását a Feliratkozó kérheti az info@climitech.hu e-mail címen.

Az adatkezelő a megrendelő személyes adatait harmadik személyeknek csak előzetes hozzájárulása esetén adhat át. Ez azonban nem vonatkozik az esetleges, törvény alapján kötelező adattovábbításokra. Az Adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használhatja, azonban jogosult azokat az Adatkezelő által kezelt más adatbázisokkal összekapcsolni. 

A Szolgáltatás nyújtása érdekében az Ön alábbiakban meghatározott személyes adatait kezeli: 

 • név (családi és utónév) 
 • lakóhely, 
 • születési neve, 
 • adószám, 
 • lakcím, 
 • telefonszám, 
 • email cím.   

Kérjük, hogy minden esetben valós és valódi személyes és különleges adatokat adjon meg. A megadott személyes és különleges adatok valódiságáért és valóságáért Ön felel. A jogszabályok által megengedett legszélesebb körben kizárjuk a felelősségünket a pontatlan, hiányos, vagy nem valós adatszolgáltatásból eredő károkért. 

Megadott adatait papír alapon, a 1161 Budapest, Tavirózsa tér 5. szám alatt elzárva őrizzük.

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján az érintett önkéntes hozzájárulása.

Az adatkezelés célja: kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, információközlés, információkérés.

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása.

Az érintettek köre:

A Honlap látogató által árajánlat kérés során kötelezően megadott adatok a teljes név és az e-mail cím.

Az adatkezelés időtartama:

Az Érdeklődők, Megrendelő által megadott adatok tárolására az Adatkezelő az Érdeklődők, Megrendelő hozzájárulásának visszavonásáig jogosult.

Az adatkezelési szabályzat módosításának lehetősége:

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot előzetes értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

A Feliratkozók jogai személyes adataik kezelésével kapcsolatban:

A személyes adatok törlésének joga

Ön jogosult adatai törlését kérni, amennyiben 

 • nincs jogalapja az adatkezelésnek és jogszabály (törvény) sem kötelez bennünket annak kezelésére; vagy 
 • tiltakozik személyes adatai kezelése ellen; 
 • a személyes adatok kezelése nem jogszerűen történik; vagy
 • személyes adatainak törlését a jogszabályoknak való megfelelés indokolja. 

Jogorvoslat lehetőségei:

Jogorvoslati lehetőségért, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz tud fordulni: 

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége:Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Weboldal: http://www.naih.hu
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Call Now Button
Facebook
Instagram